Jak to všechno začalo?

Domov sv. Anežky vznikl v roce 1999 díky několikaletému úsilí občanského sdružení Pomoc Týn nad Vltavou rekonstrukcí areálu zemědělské usedlosti Dvůr Čihovice v Týně nad Vltavou, aby se stal sociáním a společenským centrem pro osoby se zdravotním, nebo mentálním postižením. Základní myšlenkou pomoci těmto lidem bylo najít pracovní uplatnění, získat každodenní pracovní dovednosti a základní osobní a společenské návyky a připravit je tak v co největší možné míře pro samostatný život. Celý tento projekt je založen na přímé spolupráci a kontaktu lidí s postižením s lidmi a pracovníky zdravými.

Co Vám můžeme nabídnout?

Posláním Domova sv. Anežky je podpora a pomoc lidem se zdravotním postižením začlenit se do běžného života, žít samostatný, soběstačný a důstojný život s odpovídajícím sociálním postavením a naplněnými potřebami užitečnosti a potřebnosti. Se svými letitými odbornými zkušenostmi patříme v oblasti sociálních služeb ke špičce v tomto oboru. Námi poskytované sociální služby a jejich průběh vychází z individuálních potřeb jednotlivých klientů s cílem podpořit jejich samostatnost a posílit jejich začlenění do běžného života.