Krajské dotační programy

"Akční Anežka"

Za přispění Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách jsme v termínu od 1.4. do 30.9.2021 mohli realizovat aktivizační a začleňovací aktivity pro osoby se zdravotním postižením. 

Jejich nabídka byla vytvořena v rámci konzultací a dlouhodobého zájmu samotné cílové skupiny. Pod souhrným názvem "Akční Anežka" se naši uživatelé mohli zdokonalovat v aktivitách jako florbal, jóga, turistický kroužek, tvůrčí dílna nebo hudební uskupení "Živelná pohroma".

 

"Chceme se zapojit - aktivně!"

 

Název projektu: "Akční Anežka"

Číslo smlouvy: SDO/OEZI/60/21

reg. č.: 405-05-019

Dotační program: Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

 

"Akční Anežka"     "Akční Anežka"     "Akční Anežka"     "Akční Anežka"

"Akční Anežka"   "Akční Anežka"   "Akční Anežka"   "Akční Anežka"                

Děkujeme za podporu naší práce!!!

 

 

Účelová dotace dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, poskytovatelům sociálních služeb

 

Po změně financování jsme od roku 2019 prostřednictvím účelové dotace dle § 101 a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, poskytovatelům sociálních služeb spolufinancovali neinvestiční náklady, které souvisí s poskytováním sociálních služeb v období od 1.1. do 31.12. daného roku v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností.

 

Financovaná služba z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022:

  • Podpora samostatného bydlení (registrační číslo služby: 3051801) - spolufinancování mzdových nákladů pracovníků v přímé a nepřímé péči ve výši 529.000 Kč
  • Sociální rehabilitace (registrační číslo služby: 9375851) - spolufinancování mzdových nákladů pracovníků v přímé (a částečně i nepřímé) péči ve výši 1.535.000 Kč (pobytová i ambulantní forma)
  • Sociálně terapeutické dílny (registrační číslo služby: 2377898) - spolufinancování mzdových nákladů pracovníků v přímé (a částečně i nepřímé) péči ve výši 670.000 Kč 

 

Financovaná služba z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2021:

  • Podpora samostatného bydlení (registrační číslo služby: 3051801) - spolufinancování mzdových nákladů pracovníků v přímé (a částečně i nepřímé) péči ve výši 551.000 Kč
  • Sociální rehabilitace (registrační číslo služby: 9375851) - spolufinancování mzdových nákladů pracovníků v přímé (a částečně i nepřímé) péči ve výši 1.475.000 Kč (pobytová i ambulantní forma)

 

Financovaná služba z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2020:

  • Podpora samostatného bydlení (registrační číslo služby: 3051801) - spolufinancování mzdových nákladů pracovníků v přímé (a částečně i nepřímé) péči ve výši 534.000 Kč
  • Sociální rehabilitace (registrační číslo služby: 9375851) - spolufinancování mzdových nákladů pracovníků v přímé (a částečně i nepřímé) péči ve výši 1.428.000 Kč (pobytová i ambulantní forma)

 

Financovaná služba z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2019:

  • Podpora samostatného bydlení (registrační číslo služby: 3051801) - dotace ve výši 547.000 Kč (z toho 100.000 Kč byla částka určená na platy, mzdy a jejich navýšení dle dodatku č. 1 ke smlouvě)
  • Sociální rehabilitace v pobytové i ambulantní formě (registrační číslo služby: 9375851) - 1.473.000 Kč (z toho 100.000 Kč byla částka určená na platy, mzdy a jejich navýšení dle dodatku č. 1 ke smlouvě)

Účelová dotace dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, poskytovatelům sociálních služeb

 

Velice děkujeme za důvěru a podporu!!!

 

 

"Společné kulturní léto"

I přes složitou situaci v celé ČR se v pátek 25.9.2020 za zpřísněných hygienických a bezpečnostních podmínek uskutečnila akce s názvem "Čihovice fest aneb Společné kulturní léto". Za významnou podporu a přispění děkujeme především partnerovi, kterým se stal Jihočeský kraj v rámci programu "Podpora kultury".
 
Zároveň děkujeme všem návštěvníkům, kteří navzdory nepříznivému chladnému počasí, vytvořili krásnou atmosféru a spolu s námi si festival užili.
 
Společné kulturní léto

Název projektu: "Společné kulturní léto"

Číslo smlouvy: SDO/OEZI/693/20

reg. č.: 428-01-193/20

Dotační program: Podpora kultury

 
 

"Chceme si vybrat směr!"

I v letošním roce se nám podařilo získat finanční přispění Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a v termínu od 1.5. do 31.8.2020 i realizovat aktivizační a začleňovací aktivity pro osoby se zdravotním postižením (tentokrát především sportovního charakteru).

Na nabídce těchto aktivit neustále pracujeme a snažíme se je přizpůsobovat potřebám osob z cílové skupiny. Bohužel situace v České republice komplikovaná vývojem onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 a následné březnové vyhlášení nouzového stavu nás v aktivitě značně omezilo. Přesto se nám několik z nich za zpřísněných hygienických podmínek podařilo realizovat (především pak turistický kroužek, který byl vítaným zpestřením psychicky náročného období).

 

"Chceme se zapojit - aktivně!"

 

Název projektu: "Chceme si vybrat směr!"

Číslo smlouvy: SDO/OEZI/190/20

reg. č.: 405-05-014

Dotační program: Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

 

"Chceme si vybrat směr!"   "Chceme si vybrat směr!"   "Chceme si vybrat směr!"   "Chceme si vybrat směr!"   "Chceme si vybrat směr!"   "Chceme si vybrat směr!"

Děkujeme za podporu naší práce!!!

 

 

"Chceme se zapojit - aktivně!"

Za přispění Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách jsme v termínu od 1.4. do 31.8.2019 mohli realizovat aktivizační a začleňovací aktivity pro osoby se zdravotním postižením.

Jejich nabídka byla vytvořena v rámci konzultací a dlouhodobého zájmu samotné cílové skupiny. Pod souhrným názvem "Chceme se zapojit - aktivně!" se naši uživatelé mohli zdokonalovat v aktivitách jako florbal, kickbox, jóga, plavání, kuželky a nechyběl ani fotokroužek, výtvarný ateliér nebo velice oblíbený turistický kroužek.

 

"Chceme se zapojit - aktivně!"

 

Název projektu: "Chceme se zapojit - aktivně!"

Číslo smlouvy: SDO/OEZI/158/19

reg. č.: 405-05-017

Dotační program: Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

 

"Chceme se zapojit - aktivně!"           "Chceme se zapojit - aktivně!"     "Chceme se zapojit - aktivně!"

Děkujeme za podporu naší práce!!!