Individuální projekty

V dalším období, které začalo 1.1.2019 byla zrušena podpora pro službu Podpora samostatného bydlení. V rámci projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V" (reg. číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010156) byla tedy financována pouze služba Sociálně terapeutické dílny. Předmětem projektu je podpora, zajištění dostupnosti a rozvoje vybraných druhů sociálních služeb na území Jihočeského kraje v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Období financování: 1.1.2019 - 30.6.2022

 

 

Domov sv. Anežky, o.p.s. jako poskytovatel výše zmíněné sociální služby doufá, že se mu prostřednictvím těchto prostředků podaří zabezpečit a zlepšit či minimálně udržet kvalitu poskytování SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN. Bez těchto čtvrtletně vykazovaných financí by pro nás totiž bylo velice obtížné krýt základní činnosti vycházející ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Velice si této příležitosti vážíme!

 

 

Od 1.4.2016 jsou dvě z našich sociálních služeb (Sociálně terapeutické dílny a Podpora samostatného bydlení) po dobu 33 měsíců financovány prostřednictvím projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV" (registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001897).

Jeho cílem je především zajištění dostupnosti vybraných druhů sociálních služeb na území Jihočeského kraje.

 

 

Snahou je napomoci osobám sociálně vyloučeným nebo osobám ohroženým sociálním vyloučením k plnému zapojení do ekonomického, kulturního a společenského života a vytvořit podmínky pro jejich návrat na trh práce.

 

Více informací o projektu naleznete ZDE.

 

Domov sv. Anežky, o.p.s. jako poskytovatel výše zmíněných sociálních služeb doufá, že se mu prostřednictvím těchto prostředků podaří zabezpečit a zlepšit či minimálně udržet kvalitu poskytování SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÝCH DÍLEN a PODPORY SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ. Bez těchto čtvrtletně vykazovaných financí by pro nás totiž bylo velice obtížné krýt základní činnosti vycházející ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Velice si této příležitosti vážíme!