Evropský sociální fond

Centrum pomoci U sv. Františka

Po náročných přípravách a zajištění veškerých nejen technických nezbytností, bychom Vás rádi informovali o novém projektu, jehož cílem je vznik centra pomoci u sv. Františka v Bechyni zaměřeného na poradenskou činnost v oblasti hledání bydlení. Jeho prostřednictvím chceme zajistit informovanost o možnostech řešení problémů s bydlením, vytipovat lokality, které jsou nejvíce ohrožené sociálním vyloučením a navázat spolupráci s organizacemi.

 

 

Název: "CENTRUM POMOCI U SV. FRANTIŠKA"

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009842

 

Centrum pomoci U sv. Františka