Evropský sociální fond

Centrum pomoci U sv. Františka

Po náročných přípravách a zajištění veškerých nejen technických nezbytností, bychom Vás rádi informovali o novém projektu, jehož cílem je vznik centra pomoci u sv. Františka v Bechyni zaměřeného na poradenskou činnost v oblasti hledání bydlení. Jeho prostřednictvím chceme zajistit informovanost o možnostech řešení problémů s bydlením, vytipovat lokality, které jsou nejvíce ohrožené sociálním vyloučením a navázat spolupráci s organizacemi.

 

 

Název: "CENTRUM POMOCI U SV. FRANTIŠKA"

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009842

 

Centrum pomoci U sv. Františka

 

 

Vytvoření komunikační platformy pro rozvoj a udržení předávání zkušeností a vzdělávání mezi poskytovateli sociálních služeb

 

Již v roce 2016 jsme Vás prostřednictvím aktualit na "starých" webových stránkách a Čihovických listů (číslo 177) informovali o novém projektu z Evropského sociálního fondu. Vzhledem k tomu, že projekt běží od 1. září 2016, jistě nebude na škodu, připomenout si základní údaje:

Název: "Vytvoření komunikační platformy pro rozvoj a udržení předávání zkušeností a vzdělávání mezi poskytovateli sociálních služeb"

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001428

Vytvoření komunikační platformy pro rozvoj a udržení předávání zkušeností a vzdělávání mezi poskytovateli sociálních služeb

Základní myšlenkou je propojování poskytovatelů sociálních služeb při zavádění a rozvoji nových postupů a řešení pro zkvalitnění jimi poskytovaných služeb podporujících sociální začleňování. Cílem je tedy zajištění výrazného posunu k profesionalizaci sociální práce v různých oblastech, které byly při přípravě projektu definovány u žadatele i partnerů (poskytovatelé sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, kteří působí na území Jihočeského kraje. Tohoto cíle by mělo být dosaženo prostřednictvím síťování sociálních pracovníků za účelem výměny zkušeností, sdílení příkladů dobré praxe a předávání know-how v různých tématických oblastech. Jejich setkáváním vzniknou podrobné analýzy odborných potřeb a realizace rozvoje v oblasti odborné, metodické, sociální i osobní kvalifikace. Závěrem se vytvoří program na evaluaci a sledování činností sociální práce spojené s jejím rozvojem, kvalitou a aplikací do praxe.

Projekt se nám blíží do závěrečné etapy, proto bychom rádi poděkovali všem zúčastněným a především partnerům:

Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s., Domov PETRA Mačkov, Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek, Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky

Děkujeme za Vaši vstřícnost a podporu. Pevně věříme v další spolupráci!

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
plakat.jpg 108.9 Kb