Sociální služby

Posláním Domova sv. Anežky je podporovat lidi se zdravotním postižením v rozvoji sebedůvěry, samostatnosti a osobní realizace tak, aby mohli žít spokojený život v běžné společnosti. Lidem na Vltavotýnsku nabízíme:

  • pobytovou i ambulantní sociální rehabilitaci
  • terénní asistenci jako podporu jejich samostatného bydlení
  • pracovní uplatnění na některém z našich chráněných pracovišť

V rámci sociální rehabilitace nabízíme pomoc a podporu při zvládání každodenních záležitostí, řešení mezilidských vztahů, problémů v bydlení, hledání zaměstnání a způsobů seberealizace, pořádáme také různé aktivizační a zájmové programy, například kulturní a sportovní aktivity, výlety či vzdělávací a sebeobslužné tréninkové programy.

Skrze různorodé činnosti vykonávané v sociálně terapeutických dílnách podporujeme naše uživatele v získání a obnovení pracovních i sociálních dovedností a návyků.

Provozujeme také terénní službu zaměřenou na podporu samostatného bydlení. Našim klientům pomáháme žít co nejsamostatněji ve vlastní domácnosti. Jsme tu i pro ty, kteří se na tuto životní etapu teprve připravují.

Přehled našich sociálních služeb najdete souhrnně v tomto letáčku – LETÁK SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOVA SV. ANEŽKY