Identifikační údaje

Nový start pro Anežku

 

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/0014991

Název projektu: "Nový start pro Anežku"

Výzva č.: 03_17_129 (Podpora sociálního podnikání)

Žadatel: Domov sv. Anežky, o.p.s.

Vytvoření komunikační platformy pro rozvoj a udržení předávání zkušeností a vzdělávání mezi poskytovateli sociálních služeb

Smyslem projektu je podpořit vznik sociálního podniku, který bude provozován v rámci doplňkové činnosti žadatele a vznikne tranformací tří dílen s chráněnými pracovními místy (tkalcovna, truhlárna a zahradnická dílna).

 

 

Plakát povinné publicity ke stažení:

Nový start pro Anežku