Identifikační údaje

Výpis z rejstříku o.p.s. u Krajského soudu v Č. Budějovicích najdete zde:

Veřejný rejstřík – záznam Domova sv. Anežky

 

Zápis do rejstříku o.p.s.:         

Společnost byla zaspána do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného u

Krajského soudu v Českých Budějovicích oddílu O vložce 61 dne 7.prosince 1999.

Založení společnosti:               

Obecně prospěšná společnost Domov sv. Anežky byla založena občanským sdružením

Pomoc Týn nad Vltavou, Městem Týn nad Vltavou a společností Vindex JIH s.r.o. podle

zákona č. 248/1995 Sb.

 

Název společnosti:               Domov sv. Anežky, o.p.s.

                 Sídlo:                                     Čihovice 30, 375 01 Týn nad Vltavou

IČ:                                            26018888

DIČ:                                          CZ26018888

Bankovní spojení :                 6189430297/0100 , Komerční banka

Tel.:                                    +420 385 724 007 / +420 601 299 112

e-mail:                                     anezka@anezka-tyn.cz

Ředitel společnosti:              Bc. Václav Běťák (statutární zástupce)

 

                                                                 

Středisko „U svaté Kateřiny“

            Adresa:                                    Ke Hradu 109, Týn nad Vltavou, 375 01

Tel.:                                    +420 385 731 098, 385 731 099