Obnovené Čihovice

Z historie Čihovic

 

 

Stručná historie Čihovic

Ve 14. století obývali Čihovice hlavně polní hlídači, panští rychtáři, mlynáři a jiní služebníci k obsluze týnského hradu. V roce 1581 bylo v Čihovicích šest sedláků se sedmi lány. Prokop Čabelický statky spojil a vystavěl tu dvůr. Po správě Ferdinanda Čabelického došlo 1601 k převzetí panství arcibiskupstvím pražským, dvůr v Čihovicích byl v té době zpustlý. V 18. století tu žilo 15 obyvatel, roku 1736 při dobytčím moru pošel v Čihovicích veškerý vepřový dobytek. V roce 1807 zemřel v Týně čihovický rodák Matěj Panocha, který byl knězem na týnském děkanství. V týnském katastru je u roku 1787 zapsán rozměrnější panský rybník v Čihovicích. V roce 1838 byla v Čihovicích vysázena dvouřadá ovocná alej čítající 250 stromů, v roce 1841 u ovčína dalších 250. V roce 1857 věnovala obec arcibiskupství kámen z Bedrníku pro výstavbu v Čihovicích. V roce 1924 byla skončena stavba Pokračovací hospodářské školy v Čihovicích. Její provoz byl financován z příspěvků státních, zemských, okresních a městských a hospodářské záložny a hospodářského družstva. Ve třicátých letech 20. století v Čihovicích prospívala výroba mléčných výrobků Pastevního, mlékařského a hospodářského družstva. V poválečném období spravoval Čihovice Školní zemědělský podnik Hluboká nad Vltavou. V devadesátých letech poté Uniagra s.r.o., areál byl ve správě Pozemkového fondu ČR. V roce 1997 zde začal působit náš zakladatel, spolek Pomoc Týn nad Vltavou, který si předsevzal zdejší statek obnovit a vybudovat tu právě Domov sv. Anežky. 

   

 

Stav v roce 1997

V roce 1996 bylo založeno občanské sdružení (dnes spolek) Pomoc Týn nad Vltavou. To od té doby zaštiťuje a realizuje proces obnovy Čihovic. Cílem a posláním sdružení byly od počátku především oprava a objektů a obnovení zemědělského i společenského života v čihovickém dvoře a vybudování centra pro pomoc lidem se zdravotním postižením. V současné době je tu obnovena zemědělská činnost pod názvem Dvůr Čihovice, v provozu je centrum sociálních služeb Domov sv. Anežky, veřejnosti i obyvatelům Čihovic slouží kulturní a společenské centrum Špejchar klub. Obnova a rozvoj Čihovic stále pokračují, Pomoc své aktivity rozšířila i do okolních obcí.

 

V Čihovicích ještě najdete

  

Farma Dvůr Čihovice

+420 385 724 006, spejchar@cihovice.cz, dvurcihovice.cz

 

Špejchar klub

+420 774 709 103, spejchar@cihovice.cz

 

Pomoc Týn nad Vltavou

+420 385 721 509, sekretariat@pomoc-tyn.cz, pomoctyn.cz