Jak nám můžete pomoci?

 

JAK NÁM MŮŽETE POMOCI ?

Velice si vážíme každé projevené podpory a pomoci. Pomáhá nám udržet a rozvíjet naši činnost a často také překlenout obtížná období. Vnímáme ji ale také jako projev spolupráce, důvěry a respektu k Domovu sv. Anežky a jeho úsilí.

Možnosti podpory Domova sv. Anežky:

Finanční dar

Přivítáme jakoukoliv finanční podporu. S dárcem projednáme konkrétní účel, na který budou darované prostředky využity. Samozřejmostí je darovací smlouva, zveřejnění dárce ve výroční zprávě a na internetových stránkách, informování dárce o použití daru a transparentní účetní evidence daru.

Pro bližší informace a konkrétní jednání kontaktujte, prosím, Mgr. Jana Dudlíčka, ředitele společnosti, tel. 385 724 007, 604 126 484, anezka@anezka-tyn.cz .

 

Zadání zakázky, odběr výrobků a služeb

Velmi užitečný způsob podpory Domova sv. Anežky. Neváhejte nás kontaktovat. Odběr výrobků a služeb lze využít také jako náhradní plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením.

Eshop výrobků najdete https://www.anezka-tyn.cz

 

Umístění reklamy

Umístíme reklamní nápis, desku, na naši dodávku, na internetové stránky nebo na dokumenty a informační materiály společnosti. Tato služba proběhne na základě uzavřené smlouvy o umístění reklamy.

Pro bližší informace a konkrétní jednání kontaktujte, prosím, Mgr. Jana Dudlíčka, ředitele společnosti, tel. 385 724 007, 604 126 484, anezka@anezka-tyn.cz .

 

Materiální, hmotný dar

Často přicházejí lidé s tím, že by nám něco chtěli darovat, koupit, co bychom asi tak potřebovali. Na tomto místě tedy průběžně aktualizujeme soupis hmotných a materiálních potřeb, které jsou Domovu sv. Anežky k užitku.

Nábytek a vybavení:

Ubrus na velký kulatý stůl (průměr 3,20 m)

Sada kuchyňských nožů

Žehlička napařovací lepší

Přístřešek stanový

Provozní potřeby

Úsporné nebo obyčejné žárovky v jakémkoliv množství (nutno upřesnit)

Kvalitní čtvrtky A3 a A1, bravy temperové, plátna

Jakékoliv množství toaletního papíru nebo pracího prášku

Úklidový vozík, lopatky se smetáčkem

Starší prostěradla, cíchy, košile apod. jako materiál na tkaní

Stavební řezivo do truhlářské výroby

Zahradnické

Zahradnické kolečko, zahradnické nůžky a nářadí na pletí

Lopaty šípové, lopaty hliníkové, košťata rýžová venkovní, smetáky

Sazenice, cibulky, výpěstky (květiny do truhlíků, do záhonů atd.)

Speciální

Samochodný žací travní stroj (sekačka na trávu)

Vypalovací pec na keramiku (větší)

 

Pro bližší informace a konkrétní jednání kontaktujte, prosím, Mgr. Jana Dudlíčka, ředitele společnosti, tel. 385 724 007, 604 126 484, anezka@anezka-tyn.cz .