Domov sv. Anežky

  EU – INTERREG projekt                                 

Název projektu:        

„Kvalifikace a pracovní uplatnění mladých lidí s postižením v České

republice a Rakousku – chráněná dílna U svaté Kateřiny“

Realizátor:    Domov sv.Anežky, o.p.s. – Týn nad Vltavou

Program:      Česko-rakouský program,  Interreg III.A, priorita 4-lidské zdroje, opatření 4.2. Rozvoj kooperace a infrastruktury v oblasti vzdělání, kvalifikace a ve vědě

Partneři projektu:

 • sdružení Zuversicht, Heidenreichstein, Vitis, Rakousko (provozovatel denního centra a chráněných dílen);
 • Zdravotně sociální fakulta Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích;
 • DC Arpida v Českých Budějovicích; 
 • Město Týn nad Vltavou.
 • TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ   

  Rozpočet:      3.100 tis. Kč (z toho 1.400 tis. Kč investičních)

  Zdroje:            75 % EU, 5 % ČR, 20 % vlastní prostředky

   

  Zahájení:        listopad 2005

  Ukončení:       září 2007

   

  Hlavní výsledky projektu:

  q      stavební úpravy U svaté Kateřiny pro potřeby nové dílny (foto dokumentace zde)

  q      vybavená  a zprovozněná nová chráněná dílna U svaté Kateřiny zaměřená na potisk reklamních předmětů (dílna PO – TISK)

  q       kvalifikace a zaměstnání 1 pracovního asistenta

  q       kvalifikace a zaměstnání 5 pracovníků se zdravotním postižením

  q       vznik ucelené metodické publikace pro proces vzniku chráněné dílny, pracovní rehabilitace, kvalifikaci a pracovní začlenění osob s mentálním postižením do chráněných dílen (publikace ke stažení zde)

   

  Další aktivity v průběhu projektu:

  q       pobytové stáže pracovníků rakouského partnera v Čechách

  q       pobytové stáže pracovníků Domova sv. Anežky v Rakousku

  q       dva odborné semináře o projektu

  q      výuka německého jazyka v Čechách, výuka českého jazyka v Rakousku

  q       zpracování a tisk dvojjazyčného propagačního a reklamního materiálu o nabízených výrobcích a službách chráněných dílen Domova sv. Anežky a Zuversicht

   

  Stručný průběh projektu

  Závěrečná zpráva projektu

  Tisková zpráva projektu - září 07

  Tisková zpráva projektu - duben 07

  Tisková zpráva projektu - říjen 06

  TOPlist
  foot