Domov sv. Anežky

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE                                   

Výpis z rejstříku o.p.s. u Krajského soudu v Č. Budějovicích najdete zde.

 

Zápis do rejstříku o.p.s.:          

Společnost byla zaspána do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného u

Krajského soudu v Českých Budějovicích oddílu O vložce 61 dne 7.prosince 1999.

 

Založení společnosti:                

Obecně prospěšná společnost Domov sv. Anežky byla založena občanským sdružením

Pomoc Týn nad Vltavou, Městem Týn nad Vltavou a společností Vindex JIH s.r.o. podle

zákona č. 248/1995 Sb.

 

Název společnosti:               Domov sv. Anežky, o.p.s.
Sídlo:                                       Čihovice 30, 375 01 Týn nad Vltavou

iČ:                                            26018888

DIČ:                                          CZ26018888

Bankovní spojení :                 6189430297/0100 , Komerční banka
Tel.,fax:                                    +420 385 724 007

e-mail:                                     anezka@anezka-tyn.cz

Ředitel společnosti:              Mgr.Jan Šesták, Ph.D. (statutární zástupce) - do 30.6.2014

                                                  Mgr. Jan Dudlíček - od 1.7.2014

                  

 

Středisko „U svaté Kateřiny“

Adresa:                                    Ke Hradu 109, Týn nad Vltavou, 375 01

Tel.,fax:                                    +420 385 731 098, 385 731 099

 

 

 

Pracovní tým společnosti (klikněte)

                                             

 

Orgány společnosti

 

Správní rada společnosti:

Ing. Petr Rohlena - člen Rady sdružení Pomoc Týn nad Vltavou (předseda správní rady)

Jiří Netík ml. - soukromý zemědělec, jednatel Vindex JIH, s.r.o.

Ing.Pavla Fraňkovápedagog volného času

 

Dozorčí rada společnosti:

Jiří Netík - předseda Rady sdružení Pomoc Týn nad Vltavou

Ing. František Kobera - ředitel Vltavotýnské teplárenské a.s.

Mgr. Karel Hájek - ředitel Gymnázia Týn nad Vltavou

 

 

TOPlist
foot