Domov sv. Anežky

12 | Chelčice-Vodňanské Svobodné Hory | 15,1 km

Informace Zastavení a zajímavosti

 

1 Řeholní dům Šedých sester, Lomec

Lomec 62, Vodňany, tel.: 383 382 703, e-mail: ave@lomec.cz, www.lomec.cz

 

2 Ranč Apollo

Vodňanské Svobodné Hory, tel.: 737 338 297, e-mail: jk-apollo@seznam.cz, www.jk-apollo.cz

 

Zastavení

1 Čtyřřadá alej

2 Poutní areál Lomec

3 Socha sv. Jiří v Libějovických Svobodných Horách

4 Svobodné Hory


 

Zajímavosti

1 Boží muka u Křepic - nález zlata


 

Zastavení, zážitky, fotografie, easy-to-read (klikni)

 Stationen, Erlebnisse, Fotografien, easy to read (klick)

 

Informationen Stationen und Interessantes

 

1 Wallfahrtsort Lomec

Lomec 62, Vodňany, tel.: 383 382 703, e-mail: ave@lomec.cz, www.lomec.cz

 

2 Ranch Apollo

Vodňanské Svobodné Hory, tel.: 737 338 297, e-mail: jk-apollo@seznam.cz, www.jk-apollo.cz

 

 

Stationen

1 Vierreihige Alee

2 Wallfahrtsort Lomec

3 St.Georgs – Statue

4 Svobodné Hory

  

Interessantes

1 Křepice - Passionssäule

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist
foot